Qu Yongxian
 
姓  名:屈永仙 (傣族)
学  历:法学硕士(民俗学)
籍  贯:云南德宏
职  称:助理研究员
所在部门:南方民族文学研究室
 
 
 

 

  论文 
 
·傣族叙事诗的文本形态
 
  随笔 
 
·[屈永仙]隐去的傣族章哈
·[屈永仙]傣壮分离发生在文山高山密林
 
  访谈报道 
 
·佛教形像、叙事和本土化研究国际会议召开
·聚焦东南亚区域的村社经济与文化发展——泰国东北部村庄经济与文化学术座谈会召开
 
  一般文章 
 
·[屈永仙]泼水节传承情况考察
·濒危的口头传统——傣喇人的“蒙面情歌”
·[屈永仙]述洞独柱鼓楼
 

     学人影动 >>